Waarom samenwerken met Adjuncts? 

Adjuncts kunnen de propeller zijn al uw managementsystemen, verbeteropdrachten en projecten. We werken samen op de meest flexibele manier om uw organisatie vooruit te stuwen.

Onze diensten zijn geschikt voor elke organisatie waar te weinig kennis of tijd is om een betere manier van werken te realiseren. Of als u nu niet over de juiste kunde beschikt of niet de ambitie hebt om vast personeel aan te werven. We kunnen u helpen wanneer u werkkracht en expertise nodig hebt om uw organisatie vooruit te stuwen. Onze diensten clusteren zich rond 3 peilers. Norm Support, Business & Operational Excellence en Project Management & Out-tasking. Dit bieden wij aan in 4 aangepaste samenwerkingsmodellen. 

Om deze vraag te beantwoorden, zullen we de taken en projecten in 4 verschillende categorieën verdelen:

Training: Om voortuitgang te provoceren binnen een organisatie is het soms genoeg om alle betrokkenen voldoende kennis en kunde bij te brengen. Wij geven al trainingen sinds 2005.

Consulting: We bieden expertise in gebieden waar u kennis, praktische praktijkervaring ontbreekt. Botweg gezegd: "Daar waar u hersens en handen nodig hebt" Typische voorbeelden zijn: risicobeoordelingen, begeleiding bij certificeringsaudits of opmaak van project master schedules.

Uitvoering: Dit is een zeer breed begrip en kan een breed scala aan verschillende vaardigheden omvatten. Grofweg is het elke taak die moet gebeuren om het managementsysteem of project draaiende te houden. U kan dit aanzien als een operationeel georiënteerde collega bij jou op kantoor

Ondersteuning: Wij komen op afgesproken dagen af om specifieke taken binnen uw organisatie uitvoeren. Denk aan leveranciers- en interne audits, KPI- rapportage of specifieke opvolging van bijzondere projecten.

Wij brengen kennis, kunde en uitvoerende kracht. Wij zijn gespecialiseerd in training en planmatig & doelgericht aanpakken van verbetervraagstukken en -projecten.

Eenmaal de taak uitgevoerd of het project is opgeleverd heeft u geen andere contractuele verplichtingen. U zal geen van onze medewerkers formeel op uw pay-roll moeten nemen. U hoeft ook niet te betalen voor opleiding of ziekte. Dat doen wij. U hoeft ook niet de rompslomp van een wervingsproces voor een legioen kandidaten te ondergaan. Wij zorgen ook voor alle contracten en juridische aspecten van het werken met onze Adjuncts.

 

Liever niet, we willen uitblinken als Adjuncts. De meeste consultingbedrijven vertellen u wat u moet doen. Wij hebben het helemaal omgedraaid, zoals het hoort. U vertelt ons wat wij moeten uitvoeren. Wij bieden een volledige reeks aanvullende en deskundige out-tasking services voor uw managementsystemen, verbeterprojecten en transitietrajecten.

Wij gebruiken ook bewust de term out-tasking in plaats van out-sourcing, Adjuncts in plaats van consultants. Wij laten u de richting bepalen, wij passen ons aan. Ons motto is niet zomaar: "You’re the Leader, we the Adjuncts!"


Hoe samenwerken met Adjuncts?

Al onze Adjuncts beschikken over software die worden gebruikt voor hun dagelijkse taken, zoals Microsoft Office en de meest gekende Microsoft 365-toepassingen, zoals Teams.

Daarnaast hebben wij een specifieke tool voor projecttijd- registratie en gebruiken wij software voor digitaal audit en -inspectiemanagement, digitale opleidingen, het tekenen van stroomschema’s en project management software. Al leggen wij geen enkel softwareprogramma op en verkopen er ook geen.

Als u daarnaast liever andere software of een ander platform gebruikt waar uw bedrijf intern mee werkt, zullen we ons best doen om aan je verzoek te voldoen.

Op elke manier u maar wilt. Je werkt één op één samen met uw Adjuncts en u kunt rechtstreeks met hen alle verwachtingen bespreken die u hebt met betrekking tot hun taken of projecten. Aan het begin van een samenwerking geven we u het directe e-mailadres en mobiele telefoonnummer van elke medewerker die aan uw projecten meewerkt. Voor elk project, hoe groot of klein deze ook is, maken wij een Master Project Schedule aan. Dit zorgt voor een duidelijke bepaling van de afspraken en verwachtingen. Tevens biedt dit een duidelijk canvas voor alle verdere communicatie. 

Normaal gesproken wel. Het mooie voor onze Adjuncts is dat al hun contacten verschillende bedrijfsculturen, verschillende bedrijfsmodellen en een verschillend vakmanschap hebben. De meeste van onze medewerkers geven aan dat deze verscheidenheid een van de doorslaggevende criteria is bij hun keuze om bij Heracles' Adjuncts te werken. U kan het zien als een voordeel. Uw Adjunct zal ervaring opdoen in andere sectoren en domeinen. De leercurve zal dus steiler zijn dan de input die uw levert.

Natuurlijk hangt het aantal klanten af van de projectgrootte die u hebt gekozen. Het maakt deel uit van de graad van flexibiliteit en maatwerk die we u en onze andere klanten bieden. In het kader van een open bedrijfscultuur zullen we u op verzoek een lijst verstrekken met klanten en onderwerpen waaraan de Adjuncts momenteel werken. Zonder de confidentialiteit te verbreken natuurlijk. Niettegenstaande de formele geheimhoudingsovereenkomst, zal dezelfde Adjunct niet werken aan identieke projecten bij directe concurrenten.

Wij geloven niet in blinde liefde. U zal altijd weten wie aan uw dossiers werkt, zowel voor en mogelijks ook achter de schermen. Onze medewerkers zijn een dwarsdoorsnede van technische academici en hebben verschillende professionele en theoretische achtergronden. Ze zijn allemaal hoger opgeleid en hebben een grote affiniteit met managementsystemen, statistische en andere verbetertechnieken of project management. U werkt altijd samen met gekende, gevalideerde en gekwalificeerde Adjuncts. Finaal geeft u de 'go' om een project met een bepaalde Adjunct uit te voeren.

Ten eerste zijn al onze activiteiten en projecten gedekt door gedetailleerde geheimhoudingsovereenkomsten. Wij garanderen deze vertrouwelijkheid ook rechterlijk in onze samenwerkingsakkoorden. Vertrouwelijkheid is essentieel in ons bedrijf. Verder rijden wij er tijdens ons selectieprocedures geen kantjes van af. Uit een dozijn sollicitanten worden alleen de meest betrouwbare kandidaten geselecteerd om het aanwervingsproces te starten, wat een rigoureus selectieproces is, dat bestaat uit meerdere assessments, achtergrond- en diplomacontroles. We doen veel moeite om onze medewerkers te trainen in de specificiteit en het vakmanschap van onze klanten. Iedere Adjunct is contractueel gebonden aan een getekende vertrouwelijkheidsclausule.

Al onze medewerkers hebben een grondige persoonlijke screening ondergaan en hebben zeer gedetailleerde geheimhoudingsverklaringen ondertekend voor aanvang van hun aanwerving. Op juridisch niveau bevatten de rechtszekere contracten tussen ons en onze medewerkers, evenals tussen u en ons, strikte geheimhoudingsclausules die zijn opgesteld door gespecialiseerde juristen. Het is niet nodig om extra NDA's te ondertekenen met elke Adjunct met wie u samenwerkt. Als u zich echter meer comfortabel voelt als uw contactpersonen een aanvullende NDA ondertekenen, laat het ons dan weten. We zullen het bekijken en ons best doen om aan uw verzoek tegemoet te komen.


Starten samen te werken met Adjuncts

Neen, wij geloven niet dat een klein gratis proefprojectje u zal helpen bij de beslissing of wij de juiste keuze zijn om uw managementsysteem te bevorderen of uw transitie te bewerkstelligen. Onze ervaring leert dat een goede eerste kwalificatiebijeenkomst om duidelijk de taken te definiëren en het project af te bakenen meer oplevert dan een dagje 'free consulting'. Als u nog vragen hebt, neem dan contact met ons op, vraag uitleg, bekom inzicht en verkrijg een referentielijst. Dat is gratis.

We combineren het beste van de twee werelden. Ter plaatse als het nuttig is, op afstand als het kan. We omarmen de cultuur van online werken en werken op afstand met volle teugen. Omdat we geloven dat dit het meest kosteneffectief is. Geen vervoerskosten, geen gedoe om een geschikte werkruimte te vinden voor de tijdelijke teammate, minder afstandsbeperkingen om samen te werken met de best beschikbare talenten. Daarom houden wij enorm van deze gemengde aanpak. Bij aanvang van het project maken wij een MPS, master project schedule, op. Deze wordt strikt nageleefd. Als er in het belang van de voortgang en efficiëntie van het project taken naar ons kantoor worden meegenomen geven wij dit duidelijk aan. Bottom line moet een project gewoon op tijd en binnen budget worden opgeleverd. Is het niet?

Onze kantoren zijn binnen uw organisatie en overal waar wij uw taken kunnen uitvoeren. Het is wel zo dat wij geen budget vrijmaken voor lege stoelen of ongebruikt vastgoed. Onze Adjuncts zijn werknomaden, vrij om te werken van waar ze willen. Hoofdzakelijk bij de klanten maar dit kan vanuit ons hoofdkantoor in Gent zijn, van bij hen thuis of vanuit onze werkplekken verspreid over het land. We beschikken over een netwerk van werkplekken in de belangrijkste steden van België.


Evaluatie & Registratie

Wij hebben vier aangepaste modellen voor u uitgewerkt. Wij noemen die ADM (Adjuncts Delivery Models)

ADM 1: Is de meest eenvoudige manier van samenwerken. Wij voeren taken, opleidingen of projecten voor u uit en deze prestaties worden gehonoreerd.

ADM2: De tweede manier van samenwerken focust zich eerder op een project management structuur. Wij kwalificeren samen met u een project. Wij maken daarna een Master Project Schedule op en voeren dit met de afgesproken KPI’s en deliverables uit. Op het einde van het project worden de uitgevoerde prestaties, rekeninghoudend met de variance analysis, gecalculeerd.

ADM3: Typisch voor dit model is de PMaaS (Project Management as a Service). In de volksmond soms fix- price- project genoemd. Kort samengevat: Wij spreken een project met u af en bepalen vooraf de te behalen KPI’s & delivrables. Wij engageren onszelf dat wij voor een vaste prijs u het afgesproken project opleveren. Het risico voor de uitvoering ligt in dit uitvoeringsmodel bij ons.

ADM4: Dit is het laatste model die wij vooraf voor u hebben uitgewerkt. In dit service model garanderen wij u dat wij iteratieve taken of diensten voor u uitvoeren tegen een vooropgestelde periodieke prijs.

Als u echter nog een andere manier van samenwerken wenst, laat het ons dan weten. We zullen het bekijken en ons best doen om aan uw verzoek tegemoet te komen.

 

Onze Adjuncts houden, met behulp van gerenommeerde tijdregistratiesoftware, hun uren nauwgezet bij. Hier geven ze nauwkeurig aan welke taak ze precies hebben uitgevoerd en hoeveel tijd elk van deze opdrachten in beslag heeft genomen. Op het einde van het project of, wij stellen voor maandelijks, ontvangt u een gedetailleerde lijst met de gepresteerde uren en indien van toepassing de resterende projecttijd. Hierin schenken wij plichtsbewust klare wijn. 

Slimme vraag, maar het antwoord is vrij simpel: “Dit hangt af van uw gekozen ADM (Adjuncts Delivery Model).” Als budgetten altijd correcte toekomstvoorspellingen zouden zijn, waren we allemaal Madame Soleil. Wij hebben onze professionele ervaring meegenomen bij het opmaken van het Project Charter en de MPS (Master Project Schedule). Dit is ons metier. Alle Adjuncts die projecten uitvoeren hebben een opleiding bij PMI (Project Management Institute) gevolgd. Hierdoor zijn wij er ons zeer van bewust dat de WBS (work breakdown structure) altijd een geschatte inspanning zal weergeven. Daarom hebben wij voortvloeiende uit de risico analyse een bepaalde tijdsbuffer voorzien. Indien nodig kunnen additionele uren in de aansluitende periode worden ingepland. Ten tweede als u toch nog meer tijd nodig hebt, bijvoorbeeld door een bijkomende oplossingsvraag, overleg dit dan met uw Adjuncts ter plaatse. We zullen er alles aan doen om de nodige tijd vrij te maken voor uw belangrijke opdrachten.

*Dit geldt logischerwijs niet voor onze ADM3 en ADM4. (zie vraag: Hoe wordt jullie werk gefactureerd?)


HERACLES' ADJUNCTS ondersteunt nationale en internationale bedrijven in normbeheer, verbetering en transitie

We staan garant voor betrokkenheid, implementatie en opvolging. Ons hoog- opgeleid en ervaren team helpt u vooruitgang te maken door middel van hands- on consultancy, coaching en uitvoering. Wij noemen onszelf liever Adjuncts dan consultants. Wij blijven namelijk graag ondergeschikt maar voegen waarde toe. 

Ons motto is: "You're the Leader, we the Adjuncts!" 

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren op info@heraclesadjuncts.com 

HERACLES > Flexible, Modular and Customized